Кафедри

Кафедра автомобiлiв та транспортного менеджменту (АТМ)

173_Bilichenko_Завідувач кафедри АТМ

заслужений діяч науки і техніки України

д.т.н., професор Біліченко Віктор Вікторович

Тел.: +38 0432 598438, e-mail: bilichenko_v@mail.ru

Кафедра АТМ є випускною за спеціальністю 7(8).07010601 – «Автомобілі та автомобільне господарство», на основі бакалаврського напряму 6.070106 – «Автомобільний транспорт», а також за новими спеціальностями 274 – “Автомобільний транспорт”, 275 – “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”, 255 – “Озброєння та військова техніка”.

Перейти на сайт кафедри

 

Кафедра безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки (БЖДПБ)

kobilanskij_

Завідувач кафедри БЖДПБ

д.пед.н., професор Кобилянський Олександр Володимирович

Тел.: +38 0432 598252, e-mail: bgd@vstu.vinnica.ua

_

          Перейти на сайт кафедри

_

Кафедра галузевого машинобудування (ГМ)

161_Iskovich_Lotockiy

_

Завідувач кафедри ГМ

д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович

Тел.: +38 0432 598523 e-mail: mtm@inmt.vstu.vinnica.ua

Кафедра ГМ є випускною за спеціальністю 7(8).05050301 – «Металорізальні верстати та системи», на основі бакалаврського напряму 6.050503 – «Машинобудування», а також за новою спеціальністю 133 – “Галузеве машинобудування”.

Перейти на сайт кафедри

_

Кафедра опору матерiалiв та прикладної механiки (ОМПМ) OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Завідувач кафедри ОМПМ

заслужений діяч науки і техніки України

д.т.н., професор Огородніков Віталій Антонович

Тел.: +38 0432 598465 e-mail: ompm@inmt.vstu.vinnica.ua

_

Перейти на сайт кафедри

_

_

Кафедра технологiї та автоматизацiї машинобудування (ТАМ)

_

1Завідувач кафедри ТАМ

д.т.н., професор Козлов Леонід Геннадійович

Тел.: +38 0432 598391, e-mail: tam@vstu.vinnica.ua

Кафедра ТАМ є випускною за спеціальністю 7(8).05050201 – «Технології машинобудування», на основі бакалаврського напряму 6.050502 – «Інженерна механіка», а також за новою спеціальністю 131 – “Прикладна механіка”.

Перейти на сайт кафедри

_

 Кафедра технологiї пiдвищення зностiйкостi (ТПЗ)

176_Savuliak _

Завідувач кафедри ТПЗ

д.т.н., професор Савуляк Валерій Іванович

Тел.: + 38 0432 598192, e-mail: vsavulyak@mail.ru

Кафедра ТПЗ є випускною за спеціальністю 7(8).05050403 – «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій», на основі бакалаврського напряму 6.050504 – «Зварювання», а також за новою спеціальністю 132 – “Матеріалознавство”.

Перейти на сайт кафедри