Кафедри

Кафедра автомобiлiв та транспортного менеджменту (АТМ)

173_Bilichenko_Завідувач кафедри АТМ

заслужений діяч науки і техніки України

д.т.н., професор Біліченко Віктор Вікторович

Тел.: +38 0432 598438, e-mail: bilichenko.v@gmail.com

Кафедра АТМ є випускною за напрямом 6.070106 — «Автомобільний транспорт», а також за спеціальностями 274 — «Автомобільний транспорт», 275 — «Транспортні технології (автомобільний транспорт)», 255 — «Озброєння та військова техніка».

Перейти на сайт кафедри

 

Кафедра безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки (БЖДПБ)

kobilanskij_

Завідувач кафедри БЖДПБ

д.пед.н., професор Кобилянський Олександр Володимирович

Тел.: +38 0432 598252, e-mail: akobilanskiy@gmail.com

_

          Перейти на сайт кафедри

_

Кафедра галузевого машинобудування (ГМ)

Поліщук_

Завідувач кафедри ГМ

д.т.н., професор Поліщук Леонід Клавдійович

Тел.: +38 0432 598523 e-mail: leo.polishuk@gmail.com

Кафедра ГМ є випускною за напрямами 6.050503 — «Машинобудування», 6.050504 — «Зварювання», а також за спеціальностями 132 — «Матеріалознавство» та 133 — «Галузеве машинобудування».

Перейти на сайт кафедри

_

Кафедра опору матерiалiв та прикладної механiки (ОМПМ) OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Завідувач кафедри ОМПМ

заслужений діяч науки і техніки України

д.т.н., професор Огородніков Віталій Антонович

Тел.: +38 0432 598485 e-mail: ompm@ukr.net

Тел.: +38 0432 598465 e-mail: ompm1115@ukr.netnmt.vstu.vinnica.ua

_

Перейти на сайт кафедри

_

_

Кафедра технологiї та автоматизацiї машинобудування (ТАМ)

_

1Завідувач кафедри ТАМ

д.т.н., професор Козлов Леонід Геннадійович

Тел.: +38 0432 598391, e-mail: osna2030@gmail.com

Кафедра ТАМ є випускною за напрямом 6.050502 — «Інженерна механіка», а також за спеціальністю 131 — «Прикладна механіка».

Перейти на сайт кафедри

_