Завдання і функції Наукового товариства студентів та аспірантів

Основними завданнями НТСА ФМТ є:

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, магістрантів та аспірантів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, магістрантів та аспірантів, надання їм всебічної допомоги;
 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва.

Для виконання своїх завдань НТСА ФМТ:

 • організовує роботу студентів, магістрантів та аспірантів у наукових осередках;
 • готує та представляє Вченій Раді, ректорату та структурним підрозділам пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності студентів, магістрантів та аспірантів;
 • організовує та проводить щорічні наукові конференції;
 • проводить конкурси на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи;
 • представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої Ради університету, ректорату та факультетів на отримання іменних стипендій і премій;
 • сприяє розвитку міжвузівського співробітництва;
 • здійснює контакти з установами, організаціями, підприємствами, що пов’язані з діяльністю НТСА ФМТ.

Функції НТСА ФМТ:

 • здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо пошуку, відбору талановитої молоді для організації її активної участі у науково-дослідницькій роботі:
  • організація конкурсів наукових проектів;
  • підготовка наукових конференції шкіл-семінарів, круглих столів;
  • здійснення інших творчих змагань.
 • внесення конкретних пропозицій щодо вдосконалення науково-методичної роботи з обдарованою молоддю, активізації її участі у наукових дослідженнях;
 • сприяння створенню творчих студентських колективів і організацій, їх ефективної діяльності;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду вищих навчальних закладів з питань організації науково-дослідницької роботи студентів;
 • допомога студентам, які беруть участь у конкурсах, академічних програмах для вивчення мов, стажування, навчання за кордоном, отримання стипендій та грантів;
 • проведення попереднього відбору та апробації кращих студентських робіт та їх представлення для участі у конкурсах;
 • координація роботи структурних підрозділів університету щодо удосконалення наукової роботи студентів.