Наукове товариство студентів та аспірантів ФМТ

___Основною метою діяльності Наукового товариства студентів і аспірантів є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів ВНТУ.

У своїй діяльності НТСА керується такими принципами:

    • верховенство наукової творчості;
    • рівноправність усіх членів;
    • органічний зв’язок навчання та науково-дослідницької роботи.

Завдання і функції НТСА

План роботи