Організація виховної роботи на ФМТ

Структурна схема організації виховної роботи на ФМТ

воспитат-работа_

Структурна схема організації ВР студентським самоврядуваннямстудрада

_

Склад Ради з виховної роботи ФМТ

 —

Роботу Ради з ВР ФМТ направляє та координує  декан факультету  через  заступника з навчально-виховної роботи.

– Заступники завідувачів випускаючих кафедр з виховної роботи.

– Куратор по роботі з іноземними студентами.

– Куратори академічних груп першого курсу.

– Голова студентської ради факультету.

– Голова профбюро факультету.

– Голова (заступник) студентської ради гуртожитку.

– Секретар ради.