Департаменти студентського самоврядування

При Студентській Раді ФМТ створені департаменти за напрямами роботи:

 • Департамент з навчально-наукової роботи;
 • Департамент з культурно-масової роботи;
 • Департамент інформаційно-аналітичний;
 • Департамент спортивно-оздоровчий;
 • Департамент по роботі з іноземними студентами.

 Департамент з навчально-наукової роботи:

 • організовує роботу та індивідуальні бесіди зі студентами, які не проявляють бажання до навчання та порушують загальні етичні норми;
 • вносить свої пропозиції до адміністрації факультету щодо підвищення ефективності навчального процесу;
 • забезпечує вирішення на рівні адміністрації факультету питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;
 • організовує профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі;
 • забезпечує постійну співпрацю зі студентами, викладачами, які займаються науковою та дослідницькою діяльністю;
 • проводить заходи щодо заохочення студентів до участі у студентських наукових конференціях.
 • співпрацює із науковими товариствами та студентами, що займаються дослідницькою діяльністю у інших вищих навчальних закладах;
 • вносить свої пропозиції адміністрації факультету щодо нагородження студентів, які зайняли призові місця на обласних, республіканських та міжнародних олімпіадах та показали високі результати у науковій та дослідницькій роботі.

 Департамент культурно-масової роботи :

 • проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;
 • бере активну участь в організації загально університетських заходів культурно-масового характеру;
 • вносить свої пропозиції адміністрації факультету щодо створення, скасування або зміни напрямків діяльності  при факультеті;
 • співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та об’єднаннями країни у сфері культурно-масової роботи;
 • організовує подорожі та екскурсії;
 • організовує семінари, тренінги, публічні зустрічі відомих людей;
 • організовує конференції, круглі столи та інші заходи (лотереї, дискотеки тощо) та святкування державних і міжнародних свят.

Департамент інформаційно-аналітичний :

 • щомісячне видання газети СР ФМТ «StudLife»;
 • вчасне оновлення інформації про діяльність студентів ФМТ на сайті факультету;
 • адміністрування сторінок СР ФМТ в соціальних мережах;
 • співпраця з університетським виданням «Імпульс»;
 • співпраця з газетою СтС ВНТУ «StudTimes»;
 • своєчасне надання інформації на інформаційні дошки Студентської Ради;
 • підготовку оголошень  як інформаційного так і рекламного характеру;
 • поширення інформації про діяльність Студентського Ради ФМТ, СтС ВНТУ;
 • підготовку та поширення статей, сюжетів, репортажів про діяльність СР ФМТ, СтСВНТУсеред ЗМІ;
 • співпрацює з усіма членами Студентського Ради ФМТ та допомагає їм у вирішенні завдань, пов’язаних з набором, друком, скануванням та пошуком інформації в мережі Internet.

 Департамент спортивно-оздоровчий :

 • організацію та участь у спортивних змаганнях;
 • пропаганду здорового способу життя;
 • контроль за відпрацюванням студентами факультету третього трудового триместру;
 • контролює трудову дисципліну студентів та вносить пропозиції щодо викорінення порушень дисципліни;
 • співпрацює з працівниками медичного центру Університету.