Абітурієнту

Інформація випускникам шкіл

Інформація випускникам технікумів та коледжів

Інформація випускникам бакалаврату

 

 Шановний, абітурієнте!

Рівень машинобудування і транспорту є основою потужності й міжнародного авторитету будь-якої країни. Тому ці галузі потребують висококваліфікованих спеціалістів, які повинні забезпечувати не тільки функціонування вітчизняного машинобудівного і транспортного комплексів та суміжних галузей, але й забезпечувати інтеграційне техніко-економічне співробітництво з різними країнами світу.

Сучасний інженер повинен мати високий рівень не лише традиційних знань, але й бути добре обізнаним в електротехніці, електроніці, комп’ютерних технологіях створення і керування різноманітними технологічними машинами та комплексами — все це забезпечується на факультеті машинобудування та транспорту.

Випускники факультету мають високий рівень фундаментальних, спеціальних інженерних та економічних знань, що дає їм можливість працювати не тільки на підприємствах, в установах організаціях машинобудівного, транспортного, сільгосптехнічного, авіаційного профілю, але й у різних фірмах, на обчислювальних центрах, служити у військових підрозділах і підрозділах УВС, працювати в адміністративних органах тощо.

Навчальні плани та програми дисциплін забезпечують підготовку студентів на рівні бакалавра, інженера і магістра. З 2011 р. проводиться прийом молодших спеціалістів на 3-й курс за скороченим терміном навчання на спеціальності «Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка», «Матеріалознавство» з можливістю подальшого навчання на спеціалітеті та в магістратурі.

Професійне навчання на ФМТ здійснюють 11 професорів та докторів наук, 35 доцентів та кандидатів наук. Для студентів створені умови навчання, як дозволяють готувати спеціалістів із застосуванням найсучасніших навчальних технологій. Очолює ФМТ заслужений працівник освіти України, к.т.н., професор Юрій Анатолійович Бурєнніков.

У 2001 році на факультеті відкрито міжнародний українсько-німецький навчальний комплекс — Центр механотроніки «ВНТУ-ФЕСТО», в якому забезпечуються новітні технології підготовки фахівців за спеціальностями «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування» та їх спеціалізаціями. У 2003 році створено Центр діагностики та ремонту автомобілів, обладнаний найсучаснішою електрон­но-комп’ютерною апаратурою, та Центр зварювання.

У 2005 році після відкриття Центру комп’ютерних технологій ФМТ став також центром новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій в машинобудуванні та на транспорті. У 2010 році створено Центр «ВНТУ-Siemens» для навчання студентів та перепідготовки інженерно-технічних працівників.

Такий підхід до підготовки спеціалістів на факультеті машинобудування та транспорту дає гарні результати. Високий рівень підготовки наших випускників добре відомий на підприємствах України.

Нові перспективні спеціалізації забезпечують нашим випускникам високий рівень конкурентоспроможності, що підтверджується постійним запрошенням наших випускник в на передові підприємства України.

Спеціальності 131 — «Прикладна механіка» (спеціалізація “Комп’ютерні технології в машинобудівному виробництві”)  та 133 — «Галузеве машинобудування» є базовими для машинобудівної та споріднених галузей, а інженери-механіки сьогодні є найбільш затребуваними спеціалістами на ринку праці в Україні.

Новый рисунок

У лабораторіях Festo Україно-німецького центру автоматизації виробництва та ЧПК-технологій підготовка студентів здійснюється за німецькими та австрійськими технолог ями навчання

Впродовж навчання забезпечується вивчення взаємодоповнюючого, гармонійного поєднання точної механіки, електронних систем керування та інформаційно-комп’ютерних технологій, що дозволяє нашим випускникам успішно працювати на таких підприємствах Вінниччини, як «Маяк», Вінницький завод тракторних агрегатів, Брацлавський машинобудівний завод, Вінницятрансприлад, «Nemiroff», «Roshen» та інших. У навчальному процес широко використовуються програмні засоби провідних розробників САПР в машинобудуванні — фірм «Аскон» (Росія) та «Топ-системи», НВО — «Солід» (Україна), що дозволяє випускникам стати спеціалістами в галузі комп’ютерного проектування та управління технологічними процесами.

За спеціальностями 274 — «Автомобільний транспорт», 275 — «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» готують бакалаврів з автомобільного транспорту, які отримують знання з транспортного менеджменту, автомобільного сервісу та організації руху автомобілів.

2У центрі діагностики та ремонту автомобілів найсучасніше електронне діагностичне обладнання

Навчання спрямоване на підготовку фахівців нового типу, які володітимуть знаннями, що базуються на таких дисциплінах, як «Технічна експлуатація автомобілів», «Діагностика автомобілів», «Транспортний менеджмент», «Комп’ютерні технології транспорту», «Виробнича база автотранспортних підприємств» тощо. Студенти отримують знання в напрям інженерно-технічного та економічного забезпечення експлуатації автомобілів, організації ефективних вантажних та пасажирських перевезень. Особлива увага надається сучасним технологіям забезпечення працездатності автомобілів, визначення їх технічного стану, технічним та правовим аспектам розслідування та попередження ДТП.

Спеціальність 132 — «Матеріалознавство» (спеціалізація «Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні»). На підставі глибоких знань сучасних технологій обробки, зміцнення матеріал в та нанесення покриттів забезпечується довговічність або відновлення втрачених експлуатаційних властивостей машин та конструкцій.

3

В лабораторії електронної мікроскопії кафедри технології підвищення зносостійкості досліджується наноструктура металу (збільшення в 300 000 разів)

Сфера працевлаштування випускників: всі типи виробництв, де виготовляються або експлуатуються машини з металів, сплавів, композитів, пластмас, всі види транспорту та його сервісу, гірнича, газонафтова, сільськогосподарська галузі тощо.

Основні технології, якими володіє випускник: комп’ютерно-інформаційні, електрогазозварювальні, лазерні, електронно-променеві, механічної обробки, хіміко-термічної обробки, нанесення всіх видів зносостійких та захисних покриттів.

Наукові дослідження ФМТ сприяють розвитку промисловості та автомобільного транспорту, міжнародному співробітництву.

Уже багато років ФMT співпрацює з факультетом інженерії металів Яського технічного університету (Румунія). З впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій факультет співпрацює з фірмами Санкт-Петербурга та Mоскви, які представляють розробки провідних російських ВНЗ. У Центрах «ВНТУ-ФЕСТО» та «ВНТУ-Siemens» використовуються німецькі та австрійські навчальні технології.

 Детальну інформацію про напрями підготовки, спеціальності та спеціалізації ФМТ можна отримати за телефонами: (0432) 59-85-65, 51-31-15 та на сайтах випускових кафедер:

спеціальність 131 — «Прикладна механіка», кафедра ТАМ — перейти…

спеціальність 132 — «Матеріалознавство», кафедра ТПЗ — перейти…

спеціальність 133 — «Галузеве машинобудування», кафедра ГМ — перейти…

спеціальність 274 — «Автомобільний транспорт», кафедра АТМ — перейти…

спеціальність 275 — «Транспортні технології», кафедра АТМ — перейти…

спеціальність 255 — «Озброєння та військова техніка», кафедра АТМ — перейти…

E-mail: inmt.vntu@ukr.net