Інформація випускникам технікумів та коледжів

Навчальні плани та програми дисциплін на факультеті машинобудування та транспорту забезпечують підготовку студентів на рівні бакалавра, спеціаліста та магістра. Після здобуття освіти на рівні «бакалавр» можна продовжити навчання для здобуття освіти на рівні «спеціаліста» чи «магістра».

З 2011 р. проводиться прийом молодших спеціалістів на 3-й курс за скороченим терміном навчання на бакалаврські спеціальності:

274 – «Автомобільний транспорт»

Основні напрямки підготовки фахівців:

 • технічна експлуатація та менеджмент автомобільного транспорту;
 • технічний стан транспортних засобів та організація і безпека дорожнього руху.

Скачати програму вступного випробування

Перейти на сайт випускової кафедри «Автомобілі та транспортний менеджмент»

 

131 – «Прикладна механіка», спеціалізація “Комп’ютерні технології в машинобудівному виробництві”.

Основні напрямки підготовки фахівців:

 • інформаційні технології підготовки виробництва в машинобудуванні;
 • технології машинобудування;
 • комп’ютеризовані технології та мехатронні системи в машинобудуванні;
 • комп’ютерне проектування оснащення машинобудівного виробництва;
 • обладнання з числовим програмним керуванням у машинобудуванні.

Скачати програму вступного випробування

Перейти на сайт випускової кафедри «Технології та автоматизації машинобудування»

 

133 – «Галузеве машинобудування»

Основні напрямки підготовки фахівців:

 • обладнання переробних та харчових виробництв;
 • підйомно-транспортні машини та обладнання;
 • експлуатація та ремонт машин;
 • обладнання автоматизованого виробництва та автоматичні лінії.

Скачати програму вступного випробування

Перейти на сайт випускової кафедри «Галузеве машинобудування»

 

132 – «Матеріалознавство», спеціалізація «Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні»

Скачати програму вступного випробування

Перейти на сайт випускової кафедри «Технології підвищення зносостійкості»

Важлива інформація!

техн-пту

Обсяги набору абітурієнтів на навчання у 2016 році

на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт»

tr

за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування»

GM

за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство»

TPZ

за спеціальністю 131– «Прикладна механіка»

TAM