Інформація випускникам технікумів та коледжів

Навчальні плани та програми дисциплін на факультеті машинобудування та транспорту забезпечують підготовку студентів на рівні бакалавра та магістра. Після здобуття освіти на рівні «бакалавр» можна продовжити навчання для здобуття освіти на рівні  «магістра».

Проводиться прийом молодших спеціалістів на 3-й курс за скороченим терміном навчання на бакалаврські спеціальності:

 

Спеціальність 131 – Прикладна механіка

Освітня програма – Комп’ютеризовані технології та мехатронні системи в машинобудуванні

Основні напрямки підготовки фахівців за спеціальністю “Прикладна механіка”:

 • інформаційні технології підготовки виробництва в машинобудуванні;
 • технології машинобудування;
 • комп’ютеризовані технології та мехатронні системи в машинобудуванні;
 • комп’ютерне проектування оснащення машинобудівного виробництва;
 • обладнання з числовим програмним керуванням в машинобудуванні.

Скачати програму вступного випробування

Перейти на сайт випускової кафедри «Технології та автоматизації машинобудування»

 

132 – «Матеріалознавство»

Освітня програма – Ремонт та відновлення автомобілів та машин транспортної інфраструктури

Основні напрямки підготовки фахівців за спеціальністю «Матеріалознавство«

 • Ремонт та відновлення автомобілів та машин транспортної інфраструктури;
 • відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій;
 • технологічні системи у ремонті та відновленні транспортної техніки;
 • зварювання матеріалів у ремонті та відновленні транспортної техніки

Скачати програму вступного випробування

Перейти на сайт випускової кафедри «Галузеве машинобудування»

 

133 – «Галузеве машинобудування»

Освітня програма — Галузеве машинобудування

Основні напрямки підготовки фахівців за спеціальністю «Галузеве машинобудування»

 • підйомно-транспортні машини та обладнання;
 • експлуатація та ремонт машин;
 • обладнання автоматизованого виробництва та автоматичні лінії.

Скачати програму вступного випробування

Перейти на сайт випускової кафедри «Галузеве машинобудування»

 

274 – «Автомобільний транспорт»

Освітня програма – Автомобільний транспорт

Основні напрямки підготовки фахівців:

 • технічна експлуатація та менеджмент автомобільного транспорту;
 • технічний стан транспортних засобів та організація і безпека дорожнього руху.

Скачати програму вступного випробування

Перейти на сайт випускової кафедри «Автомобілі та транспортний менеджмент»

 

 275 – «Транспортні технології «

Освітня програма – Транспортні технології на автомобільному транспорті

Основні напрямки підготовки фахівців:

 • технічна експлуатація та менеджмент автомобільного транспорту;
 • технічний стан транспортних засобів та організація і безпека дорожнього руху.

Скачати програму вступного випробування

Перейти на сайт випускової кафедри «Автомобілі та транспортний менеджмент»

Важлива інформація!

техн-пту

Обсяги набору абітурієнтів на навчання у 2019 році

на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт»

tr

за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування»

GM

за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство»

TPZ

за спеціальністю 131– «Прикладна механіка»

TAM