Наукові школи

Іскович-Лотоцький Р.Д. Теорія розрахунку та розробка вібраційних і віброударних процесів та машин

Науковий керівник — д.т.н., проф. Р.Д.Іскович-Лотоцький

Дослідження в напрямі діяльності наукової школи почали проводитись з 1967 року під керівництвом к.т.н., доц. І.Б.Матвєєва. З1987 р. після захисту докторської дисертації школу очолив учень І.Б.Матвєєва — Р.Д.Іскович-Лотоцький. На сьогодні в науковій школі підготовлені 1 доктор та 13 кандидатів наук.

Огородніков В.А.Феноменологічні критерії руйнування суцільних, пористих та композиційних матеріалів у межах великих пластичних деформацій та застосування їх для вирішення технологічних задач механіки

Науковий керівник — д.т.н., проф.  В.А.Огородніков

Дослідження в рамках наукової школи проводяться починаючи з 1972 р. На сьогодні в науковій школі підготовлені 3 доктори та 15 кандидатів наук.