Напрями наукової діяльності кафедр

Кафедра автомобiлiв та транспортного менеджменту

Фундаментальні напрямки:

1. Розробка стратегій управління проектами розвитку виробничих систем транспорту (Науковий керівник: проф. Біліченко В.В. Виконавці: доц. Крещенецький В.Л., доц. Кукурудзяк Ю.Ю. доц. – Бурєнніков Ю.Ю., ст. викл. Цимбал С.В., ст. викл. Добровольський О.Л., ас. Огневий В.О., ас. Смирнов Є.В., ас. Варчук В.В., ас. Севостьянов С.М., ас. Зелінський В.Й., ас. Вдовиченко О.В., ас. Романюк С.О.)

2. Методологічні основи підвищення ефективності системи експлуатації та ремонту транспортних засобів (Науковий керівник: проф. Поляков А.П. Виконавці: інж. Проценко О.М., асп. Антонюк О.П., асп. Галущак О.О., асп. Галущак Д.О.)

3. Концепція підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод (Науковий керівник: доц. Кашканов А.А. Виконавці: доц. Кашканов В.А., ст. викл. Кужель В.П.)

Прикладні напрямки:

1. Моделювання та дослідження процесів оптимальної організації виробничих процесів на автомобільному транспорті (проф. Біліченко В.В.).

2. Моделювання та дослідження двигунів (проф. Анісімов В.Ф.).

3. Автомобілебудування; двигунобудування; надійність транспортних засобів; діагностика матеріалів та конструкцій; транспортна логістика (проф.  Поляков А.П.).

4. Моделювання та дослідження динаміки руху автомобілів та гальмування; транспортна логістика (проф. Ребедайло В.М., ст. викл. Добровольський О.Л.).

5. Організація та безпека дорожнього руху; автотехнічна експертиза дорожньо-транспортних пригод (доц. Кашканов А.А.).

6. Моделювання та дослідження процесів оптимальної організації технічної експлуатації автомобілів та технологічного обладнання (доц. Крещенецький В.Л.).

7. Комп’ютерна діагностика автомобілів (доц. Кукурудзяк Ю.Ю.).

8. Дослідження гальмівних властивостей автомобілів (доц. Кашканов В.А.).

9. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств (доц. Бурєнніков Ю.Ю.).

10. Дослідження безпечних режимів руху автомобілів в темну пору доби (ст. викл. Кужель В.П.).

_

Кафедра галузевого машинобудування

Фундаментальні напрямки:

1. Теорія розрахунку і розробка вібраційних процесів та обладнання (Науковий керівник : проф. Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович)

2. Аналіз динамічних процесів у приводних системах конвеєрів та стримувальних металоконструкцій підйомно-транспортних машин (Науковий керівник: проф. Поліщук Леонід Клавдійович)

3. Технологія та обладнання для здійснення масообмінних процесів при розчиненні мінеральних речовин у біологічних добривах (Науковий керівник: проф. Севостьянов Іван Вячеславович)

4. Проблеми довговічності зносостійких композиційних матеріалів, покриттів та конструкцій (Науковий керівник: проф. Савуляк В.І. Виконавці: доц. Шиліна О.П., доц. Гайдамак О.Л., ст. викладач Янченко О.Б.., доц. Шенфельд В.Й., доц. Бакалець Д.В., інж. Марченко Ю.С.)

5. Проблеми зниження енерговитрат на тертя в приводах технологічних машин (Науковий керівник: проф. Савуляк В.І. Виконавець: доц. Віштак І.В.)

Прикладні напрямки:

1. Розробка та дослідження апаратури керування гідроімпульсним приводом ( проф. Обертюх Р.Р.).

2. Вібраційні преси порошкової металургії (проф. Обертюх Р.Р.).

3. Процеси та обладнання для віброударного зневоднення та фільтрування відходів харчових виробництв (проф. Севостьянов І.В).

4. Віброабразивна багатокомпонентна обробка деталей складної конфігурації (доц. Булига Ю.В.).

5. Розробка та дослідження обладнання для розпилення порошків металів (проф. Іскович-Лотоцький Р.Д.).

6. Розробка обладнання для утилізації медичних відходів (проф. Іскович-Лотоцький, доц. Іванчук Я.В.).

7. Розроблення методів зниження динамічних зусиль у привідних системах і підвісних стрілових конструкціях конвеєрів (проф. Поліщук Л.К.).

8. Матеріалознавство поверхневих шарів та покриттів деталей машин і конструкцій (проф. Савуляк В.І., доц. Шиліна О.П.).

2. Проблеми зварювання та супутніх технологій (проф. Савуляк В.І., доц. Бакалець Д. А., доц. Шенфельд В.Й., інж. Марченко Ю.С.).

3. Відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин та конструкцій, технологія машинобудування (проф. Савуляк В.І.).

4. Проблеми підвищення пускових моментів приводів машин та плавності і стійкості їх руху (проф. Савуляк В.І., ст. викл. Семичаснова Н.С., доц. Віштак І.В.).

_

Кафедра опору матерiалiв та прикладної механiки

Фундаментальний напрямок:

1. Феноменологiчнi критерiї руйнування суцiльних, пористих та композицiйних матерiалiв у межах великих пластичних деформацiй та застосування їх у вирішення технологічних задач механіки.

Прикладні напрямки:

1. Розробка способів та методик визначення енергії при пластичному та ударному навантаженнях транспортних засобів при експертизі дорожньо-шляхових пригод.

2. Створення безпечних конструкцій автомобіля з точки зору пасивної безпеки за допомогою комп’ютерного моделювання аварій

3. Розвиток методів технологічної механіки для розрахунку процесів оборки металів тиском.

4. Дослідження фізико-механічних характеристик матеріалу та формування технологічного паспорту матеріалу.

5. Моделювання процесів оборки металів тиском методом кінцевих елементів.

6. Розрахунок газостатичних підшипників.

7. Спецпитання опору матеріалів.

8. Спецпитання теоретичної механіки.

_

Кафедра технологiї та автоматизацiї машинобудування

Фундаментальні напрямки:

1. Розвиток прикладної теорії деформуємості для розробки та удосконалення технологій обробки металів тиском (Науковий керівник: проф. Сивак І.О.)

2. Розробка, дослідження та покращення характеристик енергоощадних гідроприводів технологічних та мобільних машин (Наукові керівники: проф. Бурєнніков Ю.А., проф. Козлов Л.Г.)

3. Розвиток наукових основ проектування систем гідроприводу та силових контурів з урахуванням нелінійних та реологічних характеристик окремих складових елементів (Науковий керівник: доц. Пурдик В.П.)

Прикладні напрямки:

1. Розвиток прикладної теорії деформуємості металів та удосконалення на цій основі технологій поверхневого пластичного деформування та обробки металів тиском (проф. Сивак І.О.).

2. Підвищення ефективності регульованих гідромеханізмів технологічних та мобільних машин (проф. Бурєнніков Ю.А.).

3. Механотронні системи управління мобільних робочих машин (проф. Козлов Л.Г.).

4. Дослідження технологічних процесів в машинах із засобами гідроавтоматики для виробництва альтернативного палива з біомаси (доц. Пурдик В.П., ст. викл. Мироненко О.М.).

5. Електрогідравлічні стежні приводи технологічних та випробувальних машин (доц. Дерібо О.В.).

6. Хвильові процеси в довгих трубопроводах технологічних машин та дослідження характеристик рукавів високого тиску (доц. Дусанюк Ж.П.).

7. Розробка та дослідження гідравлічних систем машин для ресурсних випробувань рукавів високого тиску та гідромоторів (доц. Муляр Ю.І.)

8. Пневмо-гідравлічні системи випробувальних машин (ст. викл. Мироненко О.М.).

9. Пропорційні системи керування енергоощадними гідроприводами мобільних робочих машин (доц. Петров О.В., доц. Лозінський Д.О., доц. Репінський С.В., Брицький О.Л.).

10. Пластичне деформування листових матеріалів та циліндричних заготовок методами штампування, обкочування та поперечно-клиновій прокатки (доц. Савуляк В.В., доц. Сухоруков С.І., ас. Сердюк О.В.).

_

Кафедра безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Фундаментальні напрямки:

1. Теоретичні засади підвищення безпеки технологічних процесів

Прикладні напрямки:

1.     Вдосконалення вібраційного гідроприводу комунальних машин.

2.     Розробка нових бетонів із спеціальними властивостями і ресурсозбереження.

3.     Вдосконалення гiдравлiчного приводу вiбрацiйних машин,

4.     Розробка та вдосконалення засобів захисту вiд вiбрацiй та шуму,

5.     Створення рекомендацій щодо безпеки висотних робіт.

6.     Підвищення швидкісних вузлів шляхом оптимізації конструктивних параметрів

2. Теоретичні засади формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів у фаховій підготовці

Прикладні напрямки:

1.    Теоретичні та практичні засади формування компетентності майбутніх фахівців з безпеки життєдіяльності,

2.    Розробка та впровадження систем управління охороною праці на підприємствах,

3.    Особливості впровадження на підприємствах і в організаціях системи менеджменту якості, сертифікація промислової продукції з питань безпеки.

4.    Створення рекомендацій щодо самозбереження здоров’я зайнятого населення України.

5.    Інноваційні методи професійного навчання економічно активного населення.

6.    Техніко-економічне обґрунтування заходів із покращення умов праці.

7.    Практичне застосування інформаційних технологій при навчанні БЖД.